Technos

Referencie

< >

Príprava pracoviska pre fragmentáciu parogenerátorov PG3,4 A1

Klient:
VUJE, a.s
Rok:
2020

Výroba oceľových tieneniacich kontajnerov OT-210 - 7ks

Klient:
WOOD Nuclear Slovakia, s.r.o.
Rok:
2020

Fragmentácia 12ks Parogenerátorov vo V1

Klient:
VUJE, a.s.
Rok:
2019 – 2022

Prepravný kontajner RaO PK90, BTIII - Overpack

Klient:
WOOD Nuclear Slovakia, s.r.o.
Rok:
2019

Výkon dekontaminačných. fragmentačných a triediacich prác

Klient:
VUJE, a.s
Rok:
2018

Projekt BIDSF D4.1 - Modifikácia elektrárne a montáž nových zariadení - Modifikácia odvodu kontaminovaných vôd z MSVP - montáž nových zariadení EBO - dodávka a montáž duplikátorových trás

Klient:
Metrostav a.s.
Rok:
2018

Zariadenia pre demontáž veľkých komponentov V1 - D 4.2 - dodávka a montáž zariadení + demontáž a fragmentácia Kompenzátorov objemu a Barbotážnych nádrží

Klient:
VUJE, a.s.
Rok:
2018

Suchá fragmentácia - doplnkové konštrukcie

Klient:
VUJE, a.s.
Rok:
2018

Projekt pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu pre D4.2 - Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu - demontáž a fragmentácia Kompenzátora objemu a Barbotážnej nádrže.

Klient:
VUJE, a.s
Rok:
2017

Dostavba EMO34-PS12 Radiačná kontrola – projekt, výroba, dodávka a montáž sond, monitorov, potrubných rozvodov, armatúr, čerpadiel, a ostatného vybavenia

Klient:
Vuje, a.s.
Rok:
2010 - 2016

Dostavba EMO34-PS13 Dekontaminácia – projekt, výroba, dodávka a montáž nádrží, potrubných rozvodov, armatúr, čerpadiel, a ostatného vybavenia

Klient:
Vuje, a.s. / Javys a.s., JE A1 JB
Rok:
2010 – 2016

Ponorný iónovo-výmenný systém na úpravu aktívnej vody WCCS

Klient:
Vuje, a.s. / IAEA / Vince Srbsko
Rok:
2009

Fragmentačná linka pre fragmentáciu kovových RAO, PS 65 kontajner pre fragmentáciu fragmentov „in-situ“

projekt, výroba, skúšky a inštalácia mobilného dekontaminačného kontajnera na spracovanie RAO elektrochemickou a ultrazvukovou metódou

Klient:
Vuje, a.s. / Javys a.s., JE A1 JB
Rok:
2008

Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov - FS KRaO Mochovce – projekt, výroba, dodávka, montáž

Klient:
Vuje, a.s. / Javys a.s., JE Mochovce
Rok:
2007, 2008

Duplikátorové trasy APK3 – výroba, dodávka a montáž

Klient:
ZTS Inmart / JAVYS a.s., JE A1 JB
Rok:
2007

Zariadenie na spracovanie historických kalov

Klient:
Vuje, a.s. / Javys a.s., JE A1 JB
Rok:
2007

Okruhová dekontaminácia zavážacích strojov

Klient:
Vuje, a.s. / Javys a.s., JE A1 JB
Rok:
2007

PS 05 Prepojovacie trasy preskladnenie chrompiku JE A1 Jaslovské Bohunice – duplikátorové trasy BTIII – projekt, dodávka, montáž

Klient:
ZTS Inmart / VYZ a.s., JE A1 JB
Rok:
2006

Mobilné zariadenie na cementáciu kvapalných rádioaktívnych odpadov - ZFK

Klient:
Vuje, a.s. / Javys a.s., JE A1 JB
Rok:
2005

Dodávka a montáž VZT zariadení PS 002, odvetranie miestnosti otryskávania PS

Klient:
ZTS VVU Dubnica / VYZ
Rok:
2002

Zariadenie na vyberanie a transport sorbentu a kalov zo skladovacích nádrží V1 do BSC

Klient:
VUJE / SE a.s., JE V1 JB
Rok:
2001

Prekvalifikácia fragmentačného pracoviska kovových RaO na 3000 Bq/cm2 - Výroba, dodávka, montáž VZT systému pre Fragmentačné pracovisko v JE A1

Klient:
ZTS VVU Dubnica / VYZ a.s., JE A1 JB
Rok:
2000

Manipulačná a skladovacia nádrž na preskladnenie chrompiku

  • dvojplášťová nádrž BTI
Klient:
ZTS Inmart / VYZ a.s., JE A1 JB
Rok:
1996

Dokončenie stavby Regionálneho úložiska rádioaktívnych odpadov – Mochovce DPS 010.02 - dodávaka a montáž technológie drenážnych šácht úložiska

Klient:
ZTS Inmart /Slovenské elektrárne, a.s.
Rok:
1997, 1998

Manipulačná a skladovacia nádrž na preskladnenie chrompiku - dvojplášťová nádrž BTI

Klient:
ZTS Inmart / VYZ a.s., JE A1 JB
Rok:
1996

Klienti

Certifikáty

Všetky aktivity firmy sú postavené na certifikovanom systéme kvality ISO 9001:2008, QSC – 3495 s náväznosťou na TÜV certifikát AD – Merkblatt HP – O, No AW5/7424 a Certifikátu TI Banská Bystrica v zmysle Vyhl. UBP SE č.74/1996 Z.z. č.009 IBB 1999 TZ V,M,RO, S,Z, Ab1, b2, d1, d2, e1, e2, e3.

Product Certification

EN 1090-1:2009+A1:2011/EN 1090-2

Management System Certification

ISO-9001
ISO-14001
ISO-45001

Certifikát ISO 3834-2:2005

ISO-3834-2

Oprávnenie č. 276/4/2011

Oprávnenie 14522017