Technos

Referencie

< >

Dopravník 102a, 102b pre projekt Rekonštruckia podúrovňovej časti výkopníka v DUSLO, Šaľa

Klient:
Rea-s, s.r.o.
Rok:
2017

Dopravník 101b pre projekt Rekonštruckia podúrovňovej časti výkopníka v DUSLO, Šaľa

Klient:
Rea-s, s.r.o.
Rok:
2017

SE-PVE Čierny váh - Oprava rýchlozávernej tabule, servomotora a vypínacieho mechanizmu privádzača P2

Klient:
SE VE Trenčín
Rok:
2012

Inštalácia linky na výrobu rohoží zo skleneného vlákna – projekt, výroba, dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky

Klient:
PSV Steklovolokno - Bielorusko
Rok:
2014

Inštalácia linky na výrobu rohoží zo skleneného vlákna – projekt, výroba

Klient:
KROSGLASS S.A. - Poľsko
Rok:
2013

Príprava pracoviska pre fragmentáciu parogenerátorov PG3,4 A1

Klient:
VUJE, a.s
Rok:
2020

Výroba oceľových tieneniacich kontajnerov OT-210 - 7ks

Klient:
WOOD Nuclear Slovakia, s.r.o.
Rok:
2020

Fragmentácia 12ks Parogenerátorov vo V1

Klient:
VUJE, a.s.
Rok:
2019 – 2022

Prepravný kontajner RaO PK90, BTIII - Overpack

Klient:
WOOD Nuclear Slovakia, s.r.o.
Rok:
2019

Výkon dekontaminačných. fragmentačných a triediacich prác

Klient:
VUJE, a.s
Rok:
2018

Projekt BIDSF D4.1 - Modifikácia elektrárne a montáž nových zariadení - Modifikácia odvodu kontaminovaných vôd z MSVP - montáž nových zariadení EBO - dodávka a montáž duplikátorových trás

Klient:
Metrostav a.s.
Rok:
2018

Zariadenia pre demontáž veľkých komponentov V1 - D 4.2 - dodávka a montáž zariadení + demontáž a fragmentácia Kompenzátorov objemu a Barbotážnych nádrží

Klient:
VUJE, a.s.
Rok:
2018

Suchá fragmentácia - doplnkové konštrukcie

Klient:
VUJE, a.s.
Rok:
2018

Projekt pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu pre D4.2 - Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu - demontáž a fragmentácia Kompenzátora objemu a Barbotážnej nádrže.

Klient:
VUJE, a.s
Rok:
2017

Dostavba EMO34-PS12 Radiačná kontrola – projekt, výroba, dodávka a montáž sond, monitorov, potrubných rozvodov, armatúr, čerpadiel, a ostatného vybavenia

Klient:
Vuje, a.s.
Rok:
2010 - 2016

Dostavba EMO34-PS13 Dekontaminácia – projekt, výroba, dodávka a montáž nádrží, potrubných rozvodov, armatúr, čerpadiel, a ostatného vybavenia

Klient:
Vuje, a.s. / Javys a.s., JE A1 JB
Rok:
2010 – 2016

Ponorný iónovo-výmenný systém na úpravu aktívnej vody WCCS

Klient:
Vuje, a.s. / IAEA / Vince Srbsko
Rok:
2009

Fragmentačná linka pre fragmentáciu kovových RAO, PS 65 kontajner pre fragmentáciu fragmentov „in-situ“

projekt, výroba, skúšky a inštalácia mobilného dekontaminačného kontajnera na spracovanie RAO elektrochemickou a ultrazvukovou metódou

Klient:
Vuje, a.s. / Javys a.s., JE A1 JB
Rok:
2008

Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov - FS KRaO Mochovce – projekt, výroba, dodávka, montáž

Klient:
Vuje, a.s. / Javys a.s., JE Mochovce
Rok:
2007, 2008

Duplikátorové trasy APK3 – výroba, dodávka a montáž

Klient:
ZTS Inmart / JAVYS a.s., JE A1 JB
Rok:
2007

Zariadenie na spracovanie historických kalov

Klient:
Vuje, a.s. / Javys a.s., JE A1 JB
Rok:
2007

Okruhová dekontaminácia zavážacích strojov

Klient:
Vuje, a.s. / Javys a.s., JE A1 JB
Rok:
2007

PS 05 Prepojovacie trasy preskladnenie chrompiku JE A1 Jaslovské Bohunice – duplikátorové trasy BTIII – projekt, dodávka, montáž

Klient:
ZTS Inmart / VYZ a.s., JE A1 JB
Rok:
2006

Mobilné zariadenie na cementáciu kvapalných rádioaktívnych odpadov - ZFK

Klient:
Vuje, a.s. / Javys a.s., JE A1 JB
Rok:
2005

Dodávka a montáž VZT zariadení PS 002, odvetranie miestnosti otryskávania PS

Klient:
ZTS VVU Dubnica / VYZ
Rok:
2002

Zariadenie na vyberanie a transport sorbentu a kalov zo skladovacích nádrží V1 do BSC

Klient:
VUJE / SE a.s., JE V1 JB
Rok:
2001

ECOPOL II - Rozšírenie výroby bio-polymérov - výroba, dodávka, montáž zariadení a potrubných systémov

Klient:
Nexis-Fibers a.s.
Rok:
2019

Univerálna granulačná linka pre dusičnan amónny - Dodávka aparátov - Predhrievače čpavku E2102 a Pračka procesných kondenzátov a inertov S1401

Klient:
DELTA ETS energo s.r.o.
Rok:
2016

Výroba a dodávka telesa I. saturácie, telesa po I. saturácii a reakčnej nádrže (výroba vertikálnych nádrží s objemom 50 a 100 m3)

Klient:
Slovenské cukrovary, s.r.o.
Rok:
2012

Výroba a montáž nádrží na matičné lúhy a brýdový kondenzát (2 nerezové nádrže s objemom 50 a 40 m3)

Klient:
Evonik Fermas, s.r.o.
Rok:
2012

Výroba viacerých typov jedno a dvojplášťových nerezových tlakových nádob – tiel sterilizátorov s kruhovým a štvorcovým pôdorysom s rôznym systémom zatvárania pre anglického výrobcu sterilizátorov.

Klient:
Astell Scientific Ltd., Anglicko
Rok:
2006 – 2009

Zariadenie na syntézu solí hexamethylénguanidínu - návrh, výrobná dokumentácia, výroba a inštalácia titánového reaktora s miešadlom, potrubných rozvodov a príslušenstva

Klient:
Wera, s.r.o.
Rok:
2006, 2010

Autokláv. Dynilový kotol. Odparka. VS-10. Filter soli (Philippe)

Klient:
Slovenské Cukrovary, s.r.o.
Rok:
2014

Inštalácia linky DDCS (sekanie, sušenie a balenie vlákna) – projekt, výroba, dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky

Klient:
Cam Elyaf Sanayii A.S. - Turecko
Rok:
2010

Inštalácia linky MIMIC – projekt, výroba, dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky

Klient:
Johns Manville Slovakia, a.s.
Rok:
2008

Dopravník 101b

projekt Rekonštruckia
podúrovňovej časti výkopníka v DUSLO, Šaľa

Klient:
Rea-s, s.r.o.
Rok:
Šaľa

Inštalácia linky DDCS (sekanie, sušenie a balenie vlákna) – V3, rameno 8 – projekt, výroba, dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky

Klient:
Johns Manville Slovakia, a.s.
Rok:
2008

Prekvalifikácia fragmentačného pracoviska kovových RaO na 3000 Bq/cm2 - Výroba, dodávka, montáž VZT systému pre Fragmentačné pracovisko v JE A1

Klient:
ZTS VVU Dubnica / VYZ a.s., JE A1 JB
Rok:
2000

Manipulačná a skladovacia nádrž na preskladnenie chrompiku

  • dvojplášťová nádrž BTI
Klient:
ZTS Inmart / VYZ a.s., JE A1 JB
Rok:
1996

Dokončenie stavby Regionálneho úložiska rádioaktívnych odpadov – Mochovce DPS 010.02 - dodávaka a montáž technológie drenážnych šácht úložiska

Klient:
ZTS Inmart /Slovenské elektrárne, a.s.
Rok:
1997, 1998

Manipulačná a skladovacia nádrž na preskladnenie chrompiku - dvojplášťová nádrž BTI

Klient:
ZTS Inmart / VYZ a.s., JE A1 JB
Rok:
1996

Klienti

Certifikáty

Všetky aktivity firmy sú postavené na certifikovanom systéme kvality ISO 9001:2008, QSC – 3495 s náväznosťou na TÜV certifikát AD – Merkblatt HP – O, No AW5/7424 a Certifikátu TI Banská Bystrica v zmysle Vyhl. UBP SE č.74/1996 Z.z. č.009 IBB 1999 TZ V,M,RO, S,Z, Ab1, b2, d1, d2, e1, e2, e3.

Product Certification

EN 1090-1:2009+A1:2011/EN 1090-2

Management System Certification

ISO-9001
ISO-14001
ISO-45001

Certifikát ISO 3834-2:2005

ISO-3834-2

Oprávnenie č. 276/4/2011

Oprávnenie 14522017