Technos

Referencie

< >

ECOPOL II - Rozšírenie výroby bio-polymérov - výroba, dodávka, montáž zariadení a potrubných systémov

Klient:
Nexis-Fibers a.s.
Rok:
2019

Univerálna granulačná linka pre dusičnan amónny - Dodávka aparátov - Predhrievače čpavku E2102 a Pračka procesných kondenzátov a inertov S1401

Klient:
DELTA ETS energo s.r.o.
Rok:
2016

Výroba a dodávka telesa I. saturácie, telesa po I. saturácii a reakčnej nádrže (výroba vertikálnych nádrží s objemom 50 a 100 m3)

Klient:
Slovenské cukrovary, s.r.o.
Rok:
2012

Výroba a montáž nádrží na matičné lúhy a brýdový kondenzát (2 nerezové nádrže s objemom 50 a 40 m3)

Klient:
Evonik Fermas, s.r.o.
Rok:
2012

Výroba viacerých typov jedno a dvojplášťových nerezových tlakových nádob – tiel sterilizátorov s kruhovým a štvorcovým pôdorysom s rôznym systémom zatvárania pre anglického výrobcu sterilizátorov.

Klient:
Astell Scientific Ltd., Anglicko
Rok:
2006 – 2009

Zariadenie na syntézu solí hexamethylénguanidínu - návrh, výrobná dokumentácia, výroba a inštalácia titánového reaktora s miešadlom, potrubných rozvodov a príslušenstva

Klient:
Wera, s.r.o.
Rok:
2006, 2010

Klienti

Certifikáty

Všetky aktivity firmy sú postavené na certifikovanom systéme kvality ISO 9001:2008, QSC – 3495 s náväznosťou na TÜV certifikát AD – Merkblatt HP – O, No AW5/7424 a Certifikátu TI Banská Bystrica v zmysle Vyhl. UBP SE č.74/1996 Z.z. č.009 IBB 1999 TZ V,M,RO, S,Z, Ab1, b2, d1, d2, e1, e2, e3.

Product Certification

EN 1090-1:2009+A1:2011/EN 1090-2

Management System Certification

ISO-9001
ISO-14001
ISO-45001

Certifikát ISO 3834-2:2005

ISO-3834-2

Oprávnenie č. 276/4/2011

Oprávnenie 14522017