NAŠE SLUŽBY

Rezanie vodným lúčom

Ponúkame rezanie materiálov CNC zariadením Micro Step Aqua Cut 6001.20 Wr

Rezanie vodným lúčom je vysoko presná a univerzálna metóda delenia materiálov využiteľná takmer vo všetkých oblastiach priemyslu. Umožňuje delenie všetkých druhov prírodných a umelých materiálov, ktoré nepoškodzuje priamy kontakt s vodou.

Charakteristika zariadenia a technológie

 • rezanie materiálov vodným a abrazívnym vodným lúčom,
 • rezanie takmer všetkých druhov prírodných a umelých materiálov ako sú:
  o oceľ (všetky druhy), kovy (všetky druhy), kameň, sklo, stavebné materiály, keramické materiály, syntetické materiály, plasty, tesniace izolačné a obalové materiály, textil, polyméry, kompozitné materiály, drevo, papier,
 • vysoká kvalita rezu,
 • dosahovaná drsnosť deliacej plochy 3,2 µm v závislosti od druhu rezaného materiálu, hrúbky a nastavení,
 • najväčšia pracovná plocha na Slovensku (2000×6000 mm),
 • rezanie do hrúbky až 250 mm v závislosti od druhu rezaného materiálu,
 • presnosť delenia od ± 0,02 mm,
 • šírka vodného lúča 0,8–1,2 mm v závislosti od použitia abrazíva a druhu rezaného materiálu,
 • pracovný tlak 3800 bar,
 • možnosť akéhokoľvek tvaru rezu,
 • minimálny tlak na materiál – nedochádza ku kontaktu materiálu s deliacou hlavicou,
 • nulová tepelná zmena materiálu – rezanie studenou vodou,
 • žiadne trhliny – v deliacej ploche nevzniká napätie,
 • maximálne využitie plochy rezaného materiálu t.j. minimalizácia odpadu,
 • úspora výrobných kapacít a nákladov,
 • jednoduchšie následné opracovanie vyrezaného tvaru,
 • ekologický spôsob delenia – nezaťažuje životné prostredie,
 • možnosť definovania rezu viacerými spôsobmi (digitálna forma DXF, DWG, IGES, DC2, DSTV, výkres s náležitými údajmi, konkrétna vzorka alebo výrobok,…).

Kontakt
tel.: +421 48 671 3303
fax: +421 48 671 3305
e-mail: technos@technos.sk

Július Štulrajter; tel.: +421 48 671 3309; stulrajterjulius@technos.sk

Ing. Roman Porhajáš; tel.: +421 48 671 3308; porhajas@technos.sk
TECHNOS,a.s. – inžiniersko-dodávateľská firma ponúka

 • vlastnú realizáciu projekčnej prípravy,
 • konštrukčné spracovanie,
 • technologické postupy výroby a výroba,
 • realizácia finálnych povrchových úprav
 • montáže,
 • skúšobníctvo a metrológia,
 • predkomplexné vyskúšanie (PKV),
 • komplexné vyskúšanie (KV),
 • servis strojno-technologických častí pre rôzne segmenty priemyslu:
  • Jadrovú energetiku,
  • Komunálnu a priemyselnú energetiku,
  • Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel,
  • Papierenský priemysel,
  • Biochemický priemysel,
  • Potravinársky priemysel.

Dlhoročné skúsenosti v oblasti výroby technologických zariadení

 • Tlakové a beztlakové nádoby a zásobníky,
 • Potrubné a čerpacie systémy,
 • Vzduchotechnické systémy,
 • Špeciálne jednoúčelové zariadenia,
 • Závitovkové dopravníky,
 • Pneumatická doprava.

Sortiment výrobnej prefabrikácie

Priamou dodávkou

 • štandardné tlakové nádoby,
 • vzdušníky,
 • výmenníky tepla,
 • ohrievače,
 • expanzné nádoby,
 • veterníky,
 • pozdĺžne zvarované rúry veľkých priemerov,
 • segmentové potrubné kolená,
 • reaktory,
 • kolóny,
 • potrubné redukcie centrické, koncentrické,
 • T-kusy pravouhlé a uhlové,
 • Technologické oceľové konštrukcie.

Prefabrikované diely sú v materiálovom prevedení

 • oceľ triedy 17 – pre chemický priemysel,
 • oceľ triedy 17 – potravinársky priemysel,
 • oceľ triedy 11.

Za 10 rokov svojej existencie sa stala spoločnosť vďaka strategickému riadeniu a vedeniu manažmentom spoločnosti, jedným z dôležitých dodávateľov daných technológií.


© TECHNOS,a.s. | Švermova 464, 976 45 Hronec, Slovenská republika, telefón: + 421 48 671 33 03, fax: + 421 48 671 33 05, technos@technos.sk