REFERENCIE

Významní klienti

Energetika:

Slovenské elektrárne, a.s. – Vodné elektrárne Trenčín
Slovenské elektrárne, a.s. – Tepelné elektrárne Nováky

Jadrová energetika:

VUJE, a.s. (Trnava)
Slovenské elektrárne, a.s. – JE Jaslovské Bohunice
Slovenské elektrárne, a.s. – JE Mochovce
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (Bratislava)

Farmaceutický priemysel:

Fermas, s.r.o. (Slovenská Ľupča)
Biotika, a.s. (Slovenská Ľupča)
Degussa, a.s. (Slovenská Ľupča)
ABB Engineering, Trading and Service, Ltd. (Kaba, Maďarsko)

Petrochemický priemysel:

PETROCHEMA, a.s. (Dubová)
Slovnaft, a.s. (Bratislava)
Intech, spol. s r.o. (Bratislava)

Hutnícky priemysel:

Železiarne Podbrezová, a.s. (Podbrezová)
Zlieváreň Hronec, a.s. (Hronec)

Biochemický priemysel:

Fermas, s.r.o. (Slovenská Ľupča)
Biotika, a.s. (Slovenská Ľupča)
BIOTEN, s.r.o. (Slovenská Ľupča)
AQUACHEMIA, s.r.o. (Žilina)

Spracovanie odpadov:

DETOX, s.r.o. (Banská Bystrica)

Papierenský priemysel:

SCP Papier, a.s. (Ružomberok)
SHP HARMANEC, a.s. (Harmanec)
Felder Industrietechnik GmbH (Rückersdorf, Rakúsko)

Potravinársky priemysel:

Slovenské cukrovary, s.r.o. (Sereď, Rimavská Sobota)
VUCHZ, a.s. (Brno, Česká Republika)

Všeobecné strojárstvo:

Mostáreň Brezno, a.s. (Brezno)
VZT – Vzduchotechnika, a.s. (Nové mesto nad Váhom)
VSŽ Inžiniering, s r.o. (Košice)
Kohaflex spol, s r.o. (Banská Bystrica)

Iné odvetvia:

Astell Scientific, Ltd. (Veľká Británia)
KOVAKO (Waddinxveen, Holandsko)
TAKENAKA EUROPE, a.s. (Žilina)
AT ENGINEERING, s.r.o. (Bratislava)
PIPECO, s.r.o. (Podbrezová)Systém kvality

Všetky aktivity firmy sú postavené na certifikovanom systéme kvality ISO 9001:1994, QSC – 3495 s náväznosťou na TÜV certifikát AD – Merkblatt HP-O, No AW5/7424 a …
Viac informácií

Posledný realizovaný projekt

WCCS, Zariadenie na úpravu chémie vody
Oblasť: Jadrová energetika
Klient: VUJE, a.s., Trnava
Miesto: Belehrad, Srbsko
Viac informácií

Zameranie spoločnosti

Riešenie úloh vašich investícií do technológie a údržby prevádzky. Realizácia projekčnej prípravy, konštrukčné spracovanie, technologický postup výroby, výroba, montáž, predkomplexné vyskúšanie, komplexné vyskúšanie, …
Viac informácií


© TECHNOS,a.s. | Švermova 464, 976 45 Hronec, Slovenská republika, telefón: + 421 48 671 33 03, fax: + 421 48 671 33 05, technos@technos.sk