REFERENCIE

Vybrané referencie

VUJE, a.s., Trnava

 • Realizácia drenážneho systému Republikového úložiska RAO (Mochovce),
 • Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov (Mochovce),
 • Zariadenie na spracovanie historických kalov (Jaslovské Bohunice),
 • Mobilné zariadenie na cementáciu kvapalných rádioaktívnych odpadov (Jaslovské Bohunice),
 • Okruhová dekontaminácia zavážacích strojov (Jaslovské Bohunice),
 • Fragmentačná linka pre fragmentáciu kovových RAO, PS 65 Kontajner pre fragmentáciu fragmentov „in-situ“ (Jaslovské Bohunice),
 • Dostavba EMO 3, 4, prevádzkový súbor: dekontaminácia


Slovenské elektrárne, a.s., Vodné elektrárne Trenčín o.z.

 • GO chladiča ČAR a chladiča mazacej súpravy,
 • GO RZ tabulí pre TG-1 VE Liptovská Mara,
 • GO RZ tabulí pre TG-2 VE Liptovská Mara,
 • Generálna oprava TG-1 VE Mikšová – RZ tabule,
 • Chladiaca súprava TG 3 VE Mikšová,
 • Oprava podvozkov pre RZ VE Liptovská Mara,
 • Dodávka vzdušníkov regulácie turbíny VE Nové Mesto,
 • Generálna oprava RZ tabulí pre TG-2 VE Mikšová,
 • Výroba tlakovej nádoby pre TG1 VE Horná Streda, Kostolná.


Biotika, a.s., Slovenská Ľupča

 • BS-014-02 Dextran – výroba umelej krvnej plazmy, dodávka technológie,
 • Odstreďovanie 6APK P7 montáž 3 ks odstrediviek ALFA-LAVAL,
 • Odstreďovanie PNC P3-C montáž odstredivky FERRUM,
 • GO liehovej kolóny, dodávka a montáž trubkového výmenníka,
 • Výroba a dodávka filtračnej technológie O-MAT, materiál tr.17,
 • Výroba zariadení pre sterilizátory Finn-Aqua,
 • Nádrže nad na odpadovú pôdu V=270 m3, tr. 17,
 • Výroba vinutých registrov pre fermentačné tanky, tr.17,
 • Technológia izolácie L-cystínu, potrubie materiálu tr.17.


Fermas, s.r.o., Slovenská Ľupča

 • RS 600, RS 700 Rekonštrukcia rýchlosušiarní lyzínu,
 • Threonin 3 montáž technologickej časti výroby threoníu,
 • Threonin 3 dodávka technologickej časti – procesné aparáty,
 • Threonin 3 dodávka technologickej časti – potrubné systémy.


VUCHZ, a.s., Brno

 • Destilačná kolóna (Lotyšsko),
 • Kolóny a výmenníky (Stará Ľubovňa),
 • Filtre, a.s. (Ostrava).


Degussa Slovakia, s.r.o., Slovenská Ľupča

 • Zásobník triptofánu (Slovenská Ľupča).


ABB Engineering, Trading and Service Ltd., Maďarsko

 • Mother liquor tank (Kaba).


SCP Papier a.s., Ružomberok

 • Rekonštrukcia papierenského stroja č.8.


Petrochema, a.s., Dubová

 • Rekonštrukcia technológie pre atmosférickú destiláciu ropy.
Systém kvality

Všetky aktivity firmy sú postavené na certifikovanom systéme kvality ISO 9001:1994, QSC – 3495 s náväznosťou na TÜV certifikát AD – Merkblatt HP-O, No AW5/7424 a …
Viac informácií

Posledný realizovaný projekt

WCCS, Zariadenie na úpravu chémie vody
Oblasť: Jadrová energetika
Klient: VUJE, a.s., Trnava
Miesto: Belehrad, Srbsko
Viac informácií

Zameranie spoločnosti

Riešenie úloh vašich investícií do technológie a údržby prevádzky. Realizácia projekčnej prípravy, konštrukčné spracovanie, technologický postup výroby, výroba, montáž, predkomplexné vyskúšanie, komplexné vyskúšanie, …
Viac informácií


© TECHNOS,a.s. | Švermova 464, 976 45 Hronec, Slovenská republika, telefón: + 421 48 671 33 03, fax: + 421 48 671 33 05, technos@technos.sk