Výzva na predkladanie cenových ponúk pre potreby prieskumu trhu

Súbory na stiahnutie

1. vzor pre indikatívnu cenovú ponuku pre potreby prieskumu trhu na stanovenie predpokladanej honoty zákazky (logický celok č. 1, Robotizované pracovisko pre zváranie nádrží) 13.7.2018

logický celok č. 1, Robotizované pracovisko pre zváranie nádrží
formát xlxs

2. vzor pre indikatívnu cenovú ponuku pre potreby prieskumu trhu na stanovenie predpokladanej honoty zákazky (logický celok č. 2, Zakružovačka plechov) 13.7.2018

logický celok č. 2, Zakružovačka plechov
formát xlxs

3. Výzva na predkladanie cenových ponúk pre potreby prieskumu trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky pre projekt (indikatívna cenová ponuka) 13.7.2018

Výzva na predkladanie cenových ponúk pre potreby prieskumu trhu
formát pdf

TECHNOS,a.s.


Systém kvality

Všetky aktivity firmy sú postavené na certifikovanom systéme kvality ISO 9001:1994, QSC – 3495 s náväznosťou na TÜV certifikát AD – Merkblatt HP-O, No AW5/7424 a …
Viac informácií

Posledný realizovaný projekt

WCCS, Zariadenie na úpravu chémie vody
Oblasť: Jadrová energetika
Klient: VUJE, a.s., Trnava
Miesto: Belehrad, Srbsko
Viac informácií

Zameranie spoločnosti

Riešenie úloh vašich investícií do technológie a údržby prevádzky. Realizácia projekčnej prípravy, konštrukčné spracovanie, technologický postup výroby, výroba, montáž, predkomplexné vyskúšanie, komplexné vyskúšanie, …
Viac informácií


© TECHNOS,a.s. | Švermova 464, 976 45 Hronec, Slovenská republika, telefón: + 421 48 671 33 03, fax: + 421 48 671 33 05, technos@technos.sk