NAŠE SLUŽBY

Projekčná a konštrukčná činnosť

Statika

 • statické posudky stavieb pre stavebné povolenie stavby,
 • statické výpočty a projekty nosných konštrukcií stavieb ako súčasť realizačných projektov stavby (nosné konštrukcie oceľové, železobetónové, murované, drevené resp. kombinované),
 • statické výpočty a posudky pre všetky druhy nosných konštrukcií stavebných, inžinierskych aj technologických,
 • statické posudky stávajúcich konštrukcií a pri rekonštrukciách stavieb resp. pri opravách a zmene využitia konštrukcií,
 • pevnostné výpočty tlakových nádob.

Projektovanie, inžinierske konštrukcie a mosty

 • priemyselné budovy,
 • konštrukcie žeriavových dráh,
 • samostatné strešné konštrukcie, prístrešky, tribúny a pod.,
 • mosty cestné, železničné, lávky pre peších,
 • dopravné mosty pre pásové dopravníky, výťahy, potrubné mosty,
 • zásobníky,
 • veže, stožiare, komíny,
 • konštrukcie pre strojné a technologické zariadenia,
 • konštrukcie pre zariadenia energetické, chemické a potravinárske,
 • konštrukcie pre potreby v poľnohospodárstve,
 • konštrukcie pre športové zariadenia napr. rôzne konštrukcie v telocvičniach, horolezecké steny a pod.

Technologické zariadenia

 • potrubné tlakové a čerpacie systémy,
 • zariadenia komunálnej a priemyselnej energetiky: výmenníky, expanzné nádoby, veterníky vzdušníky, kompresorové stanice,
 • dopravné a zdvíhacie zariadenia: pásové dopravníky, závitovkové dopravníky, mostové a portálové žeriavy,
 • odmasťovacie zariadenia,
 • zariadenia pre chemický a farmaceutický priemysel: zásobníky tlakové nádrže, ohrievacie zásobníky, rozmiešavacie nádrže.

Konštrukčná činnosť

 • výrobná dokumentácia oceľových konštrukcií,
 • výrobná dokumentácia technologických zariadení v materiálovom prevedení oceľ triedy 11 a 17,
 • výrobná dokumentácia jednoúčelových zariadení a zariadení použitých v technologických linkách,
 • zhotovenie 3D modelov jednoúčelových zariadení a technologických liniek v programoch Inventor a SolidWorks.

Naše služby

Naše služby

Spracovanie kompletnej výrobnej dokumentácie pre všetky uvedené konštrukcie a zariadenia v elektronickej forme vo formáte .dwgTECHNOS,a.s. – inžiniersko-dodávateľská firma ponúka

 • vlastnú realizáciu projekčnej prípravy,
 • konštrukčné spracovanie,
 • technologické postupy výroby a výroba,
 • realizácia finálnych povrchových úprav
 • montáže,
 • skúšobníctvo a metrológia,
 • predkomplexné vyskúšanie (PKV),
 • komplexné vyskúšanie (KV),
 • servis strojno-technologických častí pre rôzne segmenty priemyslu:
  • Jadrovú energetiku,
  • Komunálnu a priemyselnú energetiku,
  • Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel,
  • Papierenský priemysel,
  • Biochemický priemysel,
  • Potravinársky priemysel.

Dlhoročné skúsenosti v oblasti výroby technologických zariadení

 • Tlakové a beztlakové nádoby a zásobníky,
 • Potrubné a čerpacie systémy,
 • Vzduchotechnické systémy,
 • Špeciálne jednoúčelové zariadenia,
 • Závitovkové dopravníky,
 • Pneumatická doprava.

Sortiment výrobnej prefabrikácie

Priamou dodávkou

 • štandardné tlakové nádoby,
 • vzdušníky,
 • výmenníky tepla,
 • ohrievače,
 • expanzné nádoby,
 • veterníky,
 • pozdĺžne zvarované rúry veľkých priemerov,
 • segmentové potrubné kolená,
 • reaktory,
 • kolóny,
 • potrubné redukcie centrické, koncentrické,
 • T-kusy pravouhlé a uhlové,
 • Technologické oceľové konštrukcie.

Prefabrikované diely sú v materiálovom prevedení

 • oceľ triedy 17 – pre chemický priemysel,
 • oceľ triedy 17 – potravinársky priemysel,
 • oceľ triedy 11.

Za 10 rokov svojej existencie sa stala spoločnosť vďaka strategickému riadeniu a vedeniu manažmentom spoločnosti, jedným z dôležitých dodávateľov daných technológií.


© TECHNOS,a.s. | Švermova 464, 976 45 Hronec, Slovenská republika, telefón: + 421 48 671 33 03, fax: + 421 48 671 33 05, technos@technos.sk