Profil spoločnosti

O spoločnosti

 • Stratégia spoločnosti
 • Základné údaje spoločnosti
 • Technologické vybavenie
 • Ochrana životného prostredia

Certifikáty

 • Certifikáty a oprávnenia

Download

 • Súbory na stiahnutie

Kontakt

 • Kontaktné osoby

Naše služby

Projekčná a konštrukčná činnosť

 • Statika
 • Projektovanie, inžinierske konštrukcie a mosty
 • Technologické zariadenia
 • Konštrukčná činnosť

Výrobná činnosť

 • Zariadenia pre potravinársky priemysel
 • Zariadenia pre chemický a farmaceutický priemysel
 • Komunálna a priemyselná energetika
 • Jadrová energetika

Montážna činnosť

Servis

Rezanie vodným lúčom


© TECHNOS,a.s. | Švermova 464, 976 45 Hronec, Slovenská republika, telefón: + 421 48 671 33 03, fax: + 421 48 671 33 05, technos@technos.sk