REFERENCES

Important Customers

Power engineering:

Slovenské elektrárne, a.s. – Vodné elektrárne Trenčín, SK
Slovenské elektrárne, a.s. – Tepelné elektrárne Nováky, SK

Nuclear power engineering:

VUJE, a.s. (Trnava, SK)
Slovenské elektrárne, a.s. – JE Jaslovské Bohunice, SK
Slovenské elektrárne, a.s. – JE Mochovce, SK
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (Bratislava, SK)

Pharmaceutical industry:

Fermas, s.r.o. (Slovenská Ľupča, SK)
Biotika, a.s. (Slovenská Ľupča, SK)
Degussa, a.s. (Slovenská Ľupča, SK)
ABB Engineering, Trading and Service, Ltd. (Kaba, Hungary)

Petrochemical industry:

PETROCHEMA, a.s. (Dubová, SK)
Slovnaft, a.s. (Bratislava, SK)
Intech, spol. s r.o. (Bratislava, SK)

Metallurgy:

Železiarne Podbrezová, a.s. (Podbrezová, SK)
Zlieváreň Hronec, a.s. (Hronec, SK)

Biochemical industry:

Fermas, s.r.o. (Slovenská Ľupča, SK)
Biotika, a.s. (Slovenská Ľupča, SK)
BIOTEN, s.r.o. (Slovenská Ľupča, SK)
AQUACHEMIA, s.r.o. (Žilina, SK)

Waste processing:

DETOX, s.r.o. (Banská Bystrica, SK)

Paper industry:

SCP Papier, a.s. (Ružomberok, SK)
SHP HARMANEC, a.s. (Harmanec, SK)
Felder Industrietechnik GmbH (Rückersdorf, Austria)

Food industry:

Slovenské cukrovary, s.r.o. (Sereď, Rimavská Sobota, SK)
VUCHZ, a.s. (Brno, Czech Republic)

Engineering:

Mostáreň Brezno, a.s. (Brezno, SK)
VZT – Vzduchotechnika, a.s. (Nové mesto nad Váhom, SK)
VSŽ Inžiniering, s r.o. (Košice, SK)
Kohaflex spol, s r.o. (Banská Bystrica, SK)

Other sectors:

Astell Scientific, Ltd. (Great Britain)
KOVAKO (Waddinxveen, Netherlands)
TAKENAKA EUROPE, a.s. (Žilina, SK)
AT ENGINEERING, s.r.o. (Bratislava, SK)
PIPECO, s.r.o. (Podbrezová, SK)Quality System

All company activities are based on the certified quality system ISO 9001:1994, QSC – 3495 and according to the TÜV Certificate AD – Merkblatt HP-O, No.AW5/7424 and …
More information

Last realized project

WCCS, Water chemistry control system
Field: Nuclear power
Customer: VUJE, a.s., Trnava, Slovak Republic
Place: Belgrade, Serbia
More information

Company focus

Solving task of your investment in technology and maintenance service. Implementation of project preparation, processing, design, technological process of manufacturing, manufacturing, assembling, testing, complex testing, …
More information


© TECHNOS,a.s. | Švermova 464, 976 45 Hronec, Slovak Republic, phone: + 421 48 671 3303, fax: + 421 48 671 3305, technos@technos.sk