CERTIFIKÁTY

Certifikáty a oprávnenia

Všetky aktivity firmy sú postavené na certifikovanom systéme kvality ISO 9001:1994, QSC – 3495 s náväznosťou na TÜV certifikát AD – Merkblatt HP – O, No AW5/7424 a Certifikátu TI Banská Bystrica v zmysle Vyhl. UBP SE č.74/1996 Z.z. č.009 IBB 1999 TZ V,M,RO, S,Z, Ab1, b2, d1, d2, e1, e2, e3.

Certifikát manažérstva kvality ISO 9001
formát PDF 483 kB

Certifikát spoločnosti TÜV Bayern Sachsen
formát PDF 198 kB

Certifikát Technickej inšpekcie SR na výrobu a montáž tlakových nádob a potrubných vedení
formát PDF 190 kB

Oprávnenie Technickej inšpekcie SR na výrobu vyhradených technických zariadení tlakových
formát PDF 289 kB

Oprávnenie Technickej inšpekcie SR na opravu vyhradených technických zariadení tlakových
formát PDF 301 kB

Oprávnenie Technickej Inšpekcie SR na opravu vyhradených technických zariadení plynových
formát PDF 377 kB

Oprávnenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy na vykonávanie montáží, údržby, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových
formát PDF 145 kB

TECHNOS,a.s.


Systém kvality

Všetky aktivity firmy sú postavené na certifikovanom systéme kvality ISO 9001:1994, QSC – 3495 s náväznosťou na TÜV certifikát AD – Merkblatt HP-O, No AW5/7424 a …
Viac informácií

Posledný realizovaný projekt

WCCS, Zariadenie na úpravu chémie vody
Oblasť: Jadrová energetika
Klient: VUJE, a.s., Trnava
Miesto: Belehrad, Srbsko
Viac informácií

Zameranie spoločnosti

Riešenie úloh vašich investícií do technológie a údržby prevádzky. Realizácia projekčnej prípravy, konštrukčné spracovanie, technologický postup výroby, výroba, montáž, predkomplexné vyskúšanie, komplexné vyskúšanie, …
Viac informácií


© TECHNOS,a.s. | Švermova 464, 976 45 Hronec, Slovenská republika, telefón: + 421 48 671 33 03, fax: + 421 48 671 33 05, technos@technos.sk